Polish

Twórz, aktualizuj lub usuwaj zadania na serwerze MS Exchange w języku C#

Różne osoby tworzą listę czynności do wykonania, zwaną także listą rzeczy do zrobienia. Takie listy są zwykle tworzone na papierze, edytorze tekstu, arkuszach kalkulacyjnych itp. Firma Microsoft zapewnia również funkcję tworzenia list rzeczy do zrobienia i zarządzania nimi oraz określa je jako zadania. W tym artykule omówimy, jak programowo dodawać, aktualizować lub usuwać zadania w MS Exchange Server w języku C#.
kwietnia 11, 2022 · 4 min · Usmana Aziza