Polish

Zamień obrazy w plikach PDF w C# .NET

Format PDF jest powszechnie stosowany do automatycznego generowania dokumentów, takich jak faktury, raporty, artykuły itp. W niektórych przypadkach konieczne jest zastąpienie obrazów w dokumentach PDF, na przykład w celu ukrycia poufnych treści. Aby osiągnąć to programowo, w tym artykule omówiono sposób zastępowania istniejących obrazów w plikach PDF w języku C# .NET.
maja 18, 2022 · 2 min · Usmana Aziza