Polish

Pisz i czytaj wiadomości w Thunderbird Storage w C# .NET

Thunderbird to aplikacja klienta poczty e-mail typu open source, która umożliwia konfigurowanie wielu serwerów poczty e-mail i uzyskiwanie dostępu do ich wiadomości e-mail. Dzięki temu możesz zarządzać wiadomościami e-mail z wielu kont w jednym miejscu. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe tworzenie i uzyskiwanie dostępu do wiadomości e-mail w pamięci masowej Thunderbird. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak pisać i odczytywać wiadomości w pamięci masowej Thunderbird w języku C# .NET.
marca 19, 2022 · 3 min · Usmana Aziza