Polish

Czytaj pliki Outlook MSG w C#

MSG to popularny format plików używany przez MS Outlook do przechowywania wiadomości e-mail, kontaktów, spotkań itp. Podczas pracy z automatyzacją poczty e-mail z poziomu aplikacji .NET może być konieczne odczytywanie plików MSG. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób analizowania i odczytywania plików programu Outlook MSG w języku C#. Ponadto zademonstrujemy, jak programowo pobierać załączniki z pliku MSG.
stycznia 18, 2022 · 3 min · Usmana Aziza