Polish

Skonfiguruj rejestrowanie aktywności w kliencie EWS przy użyciu języka C# .NET

Logowanie służy do debugowania, a także do zbierania i analizowania informacji roboczych o aplikacji. Informacje te są zapisywane w pliku zwanym dziennikiem. Pliki dziennika zawierają informacje systemowe dotyczące działania aplikacji klienckiej, na przykład działania użytkownika lub programu. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować rejestrowanie aktywności klienta EWS przy użyciu języka C# .NET.
listopada 17, 2022 · 4 min · Dmitrijsamodurow

Twórz i usuwaj foldery na serwerze MS Exchange w języku C#

W programie Microsoft Exchange Server wiadomości e-mail są uporządkowane w różnych folderach, takich jak skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza itp. Możesz także tworzyć własne foldery lub podfoldery w zależności od potrzeb. Podczas pracy z MS Exchange Server może być konieczne programowe utworzenie folderów niestandardowych. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć foldery lub podfoldery za pomocą EWS na MS Exchange Server w C# .NET. Omówimy również, jak usunąć folder na serwerze Exchange.
kwietnia 1, 2022 · 4 min · Usmana Aziza