Polish

Odwróć obrazy programowo w języku C# .NET

Podczas pracy z obrazami często może być konieczne programowe odwracanie obrazów. W zależności od scenariuszy możesz chcieć odwrócić obrazy w pionie lub poziomie. W tym artykule dowiesz się, jak programowo odwracać obrazy w języku C#. Możesz z łatwością korzystać z tej funkcji w aplikacjach do przetwarzania lub edycji obrazów .NET.
grudnia 21, 2021 · 4 min · Usmana Aziza