Polish

Twórz i wysyłaj wiadomości za pomocą Microsoft Graph API w języku C#

Firma Microsoft oferuje Graph API w celu uzyskania programistycznego dostępu do usług Office 365 i Microsoft Cloud z poziomu aplikacji. Ponadto możesz używać Graph API do zarządzania folderami, wysyłania wiadomości i wykonywania różnych innych operacji. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości przy użyciu interfejsu API Microsoft Graph w języku C#.
kwietnia 18, 2022 · 4 min · Usmana Aziza