Polish

Konwertuj ODP na PDF Programowo za pomocą C#

OpenOffice używa formatu ODP do reprezentowania dokumentów prezentacji. Możesz dodawać wykresy, obiekty multimedialne, obrazy, przejścia i wiele więcej w prezentacjach ODP. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować konwersję ODP do PDF. W szczególności artykuł opisuje, jak programowo przekonwertować prezentację ODP do pliku PDF przy użyciu języka C#.
sierpnia 15, 2021 · 2 min · Usmana Aziza