Polish

Obróć tekst w dokumentach PDF w C#

PDF stał się dominującym formatem dokumentów w cyfrowym świecie. Jego wieloplatformowość sprawiła, że jest to powszechnie stosowany format do generowania i udostępniania dokumentów, takich jak artykuły naukowe, faktury itp. Podczas programowego generowania pliku PDF często zachodzi potrzeba zmiany położenia i orientacji tekstu zgodnie z układem dokument. W tym artykule pokażemy, jak programowo obracać tekst w dokumentach PDF w języku C# .NET.
maja 13, 2022 · 4 min · Usmana Aziza

Dodaj tekst do dokumentu PDF za pomocą C#

Format PDF jest szeroko stosowany do generowania różnego rodzaju dokumentów, takich jak faktury, raporty finansowe, życiorysy itp. W świecie automatyzacji dokumenty PDF są generowane i przetwarzane z poziomu aplikacji internetowych lub komputerowych. Dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne programowe dodanie tekstu do istniejących plików PDF. Zgodnie z tym artykuł pokazuje, jak dodawać tekst do dokumentów PDF za pomocą języka C#.
sierpnia 26, 2021 · 5 min · Usmana Aziza