Polish

Rysuj kształty w języku C#: linie, łuki, elipsy i prostokąty

Często wymagane jest tworzenie różnych obiektów graficznych poprzez rysowanie kształtów, w tym okręgów, linii, prostokątów itp. Kształty te można również wykorzystać do opisywania obrazów. W tym artykule dowiesz się, jak programowo rysować różne kształty w języku C#. Pokażemy, jak rysować linie, elipsy, łuki i prostokąty oraz generować ich obrazy.
grudnia 6, 2022 · 6 min · Usmana Aziza