Polish

Konwertuj DWF na obraz PNG lub JPG w C#

Pliki DWF są oparte na wektorach, które mogą składać się z rysunków CAD, tekstu, obrazów itp. Może być konieczne utworzenie miniatury lub obrazu podglądu pliku DWF. Zgodnie z tym artykuł opisuje, jak programowo przekonwertować plik DWF na obraz JPG lub PNG w języku C#.
stycznia 30, 2022 · 2 min · Farhan Raza