Polish

Konwertuj DWF lub DWFX na OBJ w C#

Plik DWF lub DWFX to plik rysunku 2D lub 3D, który może zawierać tekst, grafikę, dane lub trójwymiarowe modele. Natomiast plik Wavefront OBJ jest formatem pliku definicji geometrii, który zawiera geometrię 3D, taką jak położenie każdego wierzchołka, współrzędne tekstury, normalna wierzchołka itp. W niektórych scenariuszach możesz chcieć przekonwertować plik DWF lub DWFX na plik OBJ. Zgodnie z takimi sytuacjami w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik DWF lub DWFX na plik OBJ w języku C#.
maja 29, 2022 · 2 min · Farhan Raza