Polish

Konwertuj DWF lub DWFX na SVG w Javie

Pliki DWF lub DWFX zawierają dane projektowe w formacie 2D lub 3D. Obejmują dane obrazu wektorowego i metadane w kodowaniu binarnym. W niektórych sytuacjach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania plików DWF lub DWFX na plik obrazu SVG zgodnie z własnymi wymaganiami. Zgodnie z tym artykuł opisuje, jak programowo przekonwertować obrazy DWF lub DWFX na obrazy SVG przy użyciu języka Java.
kwietnia 18, 2022 · 2 min · Farhan Raza