Polish

Konwertuj DWF lub DWFX na SVG w C#

Pliki DWF lub DWFX mogą zawierać dane projektowe i grafikę w jednym lub wielu rysunkach i zestawach arkuszy. Takie pliki są często używane do danych projektowych do celów przeglądu lub zatwierdzenia. Natomiast obrazy SVG są znane ze względu na ich skalowalność bez wpływu na jakość obrazu. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku DWF lub DWFX na obraz SVG. W związku z tym w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik DWF lub DWFX na obraz SVG w języku C#.
maja 14, 2022 · 2 min · Farhan Raza