Polish

Konwertuj DWG na FBX programowo w C#

Pliki DWG to rysunki CAD, które są powszechnie używane w aplikacjach architektonicznych lub inżynierskich. Natomiast pliki FBX są używane do kompatybilności danych między kilkoma aplikacjami do modelowania 3D. W niektórych scenariuszach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku DWG na format FBX. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik DWG na plik FBX w języku C#.
marca 14, 2022 · 2 min · Farhan Raza