Polish

Konwertuj DWG na FBX w Javie

Pliki DWG są używane do pracy z rysunkami CAD, podczas gdy format FBX jest powszechnie używany przez aplikacje do modelowania 3D. W niektórych przypadkach możesz chcieć przekonwertować plik DWG na plik FBX. Zgodnie z takimi wymaganiami, w tym artykule pokazano, jak programowo przekonwertować plik DWG na plik FBX w Javie.
lutego 14, 2022 · 2 min · Farhan Raza