Polish

Konwertuj DWG na Jpeg2000 w C#

Z plików DWG możemy dynamicznie eksportować rysunki 2D lub 3D do dokumentów Jpeg2000. Pliki DWG są tworzone i obsługiwane przez oprogramowanie CAD. Ta konwersja umożliwia udostępnianie rysunków w formacie przenośnym. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować plik DWG na Jpeg2000 przy użyciu języka C#.
października 2, 2022 · 3 min · Denis Demenko