Polish

Konwertuj DWG na EMF lub WMF w Javie

Pliki DWG zawierają dane obrazu wektorowego i metadane zapisane za pomocą kodowania binarnego i są szeroko stosowane do celów projektowych. W określonych sytuacjach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku DWG na format obrazu. Biorąc pod uwagę takie wymagania, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik DWG na obraz EMF lub WMF w Javie.
stycznia 17, 2022 · 2 min · Farhan Raza