Polish

Konwertuj DXF na FBX w C#

Możemy dynamicznie eksportować rysunki 2D lub 3D z plików DXF do dokumentów FBX. Oprogramowanie CAD tworzy i obsługuje pliki DXF. Dzięki tej konwersji możliwy jest przenośny format udostępniania rysunków. Dowiedz się, jak przekonwertować plik DXF na FBX przy użyciu języka C# w tym poście.
października 12, 2022 · 3 min · Denis Demenko

Konwertuj plik DXF na plik FBX lub glTF GLB programowo w języku C#

Pliki DXF to formaty wymiany używane w plikach rysunków programu AutoCAD. Możesz programowo konwertować pliki DXF na pliki w formacie binarnym glTF, GLB lub FBX, używając języka C#. W poniższych sekcjach omówiono więcej szczegółów.
lipca 28, 2021 · 2 min · Farhan Raza