Polish

Konwertuj plik DXF na plik FBX lub glTF GLB programowo w języku C#

Pliki DXF to formaty wymiany używane w plikach rysunków programu AutoCAD. Możesz programowo konwertować pliki DXF na pliki w formacie binarnym glTF, GLB lub FBX, używając języka C#. W poniższych sekcjach omówiono więcej szczegółów.
lipca 28, 2021 · 2 min · Farhan Raza