Polish

Konwertuj plik CAD DWG / DXF na obraz JPG, PNG, GIF za pomocą Java

Pliki DWG służą do przechowywania rysunków w formacie 2D lub 3D, podczas gdy DXF to format wymiany rysunków, który służy do zapewniania zgodności danych programu AutoCAD z innymi aplikacjami. Możesz konwertować DWG lub DXF na formaty obrazów rastrowych, takie jak JPG, PNG, GIF itp. zgodnie z własnymi wymaganiami. W tym artykule nauczysz się programowej konwersji formatów plików CAD na obrazy rastrowe przy użyciu języka Java.
kwietnia 20, 2021 · 4 min · Farhan Raza