Polish

Wygeneruj kod kreskowy EAN za pomocą Python

EAN oznacza europejski numer artykułu, jest to rodzaj kodu kreskowego używanego do identyfikacji produktów sprzedawanych na całym świecie. Jest to 13-cyfrowy unikalny kod identyfikacyjny, który pojawia się na wielu towarach konsumpcyjnych, takich jak książki, żywność, odzież itp. Ponadto jest szeroko stosowany w procesach automatyzacji z różnych powodów. W tym artykule opisano sposób generowania kodu kreskowego EAN 13 przy użyciu języka Python.
stycznia 30, 2023 · 3 min · Farhan Raza