Polish

Pracuj z inteligentnymi filtrami i inteligentnymi obiektami w pliku PSD w języku C#

możesz dodać jeden lub więcej inteligentnych filtrów, pod warunkiem, że warstwa jest obiektem inteligentnym. W tym artykule opisano, jak edytować i aktualizować inteligentne filtry, a także dodawać nowe filtry, takie jak GaussianBlurSmartFilter, AddNoiseSmartFilter itp. do obrazu programowo w języku C#.
kwietnia 6, 2022 · 3 min · Farhan Raza