Polish

Wyślij dane programu Excel w treści wiadomości e-mail przy użyciu języka C# .NET

Pliki programu Excel są powszechnie używane do przechowywania i udostępniania danych w postaci wierszy i kolumn. Ponadto możesz wykonywać różne operacje na danych Excela i analizować je wizualnie. W niektórych przypadkach musisz osadzić i wysłać dane z arkusza Excela w wiadomości e-mail. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono programowe wysyłanie danych programu Excel w treści wiadomości e-mail w języku C# .NET.
maja 11, 2022 · 3 min · Usmana Aziza