Polish

Osadzaj wideo w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++

Program Microsoft PowerPoint zapewnia możliwość dodawania klatek wideo do prezentacji programu PowerPoint. Filmy wideo można wykorzystać do poprawy jakości prezentacji i lepszego przekazania wiadomości publiczności. Mogą wystąpić sytuacje, w których chcesz programowo dodawać filmy do prezentacji programu PowerPoint. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak osadzać wideo w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++.
października 15, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad