Polish

Konwertuj e-maile EML i MSG na PDF w C#

Mogą istnieć różne scenariusze, w których trzeba osadzić zawartość wiadomości e-mail w aplikacjach internetowych lub komputerowych. W takich przypadkach można przekonwertować wiadomości e-mail do formatu, który można łatwo osadzić i wyświetlić. Jednym z możliwych rozwiązań jest konwersja wiadomości e-mail do formatu PDF. Ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku i przykładowy kod konwertowania wiadomości e-mail na format PDF przy użyciu języka C#.
stycznia 7, 2021 · 3 min · Usmana Aziza