Polish

Szyfruj lub odszyfruj pliki PDF za pomocą C++

Szyfrowanie PDF to proces ochrony dokumentu za pomocą hasła oraz niektórych algorytmów kryptograficznych, w tym AES lub RC4. Możesz także ustawić różne uprawnienia, aby ograniczyć dostęp użytkownika do różnych operacji. Na przykład możesz zezwolić tylko na drukowanie, dodawanie adnotacji, wypełnianie formularzy itp. W tym artykule dowiesz się, jak szyfrować pliki PDF za pomocą C++. Ponadto w tym artykule omówiono również sposób ustawiania różnych uprawnień i odszyfrowywania plików PDF chronionych hasłem za pomocą języka C++.
września 25, 2020 · 3 min · Usmana Aziza