Polish

Konwertuj PostScript EPS/PS na obraz PNG lub JPG w C#

Pliki PostScript PS/EPS są często używane do celów drukowania, ponieważ są oparte na językach opisu strony. Możesz konwertować pliki PostScript w formacie EPS lub PS na obraz programowo przy użyciu języka C#. W tym artykule poznasz następujące konwersje plików PostScript.
kwietnia 8, 2021 · 3 min · Farhan Raza