Polish

Konwertuj plik EPS lub PS PostScript na dokument DOCX lub DOC Word w języku C#

Pliki postscriptowe EPS lub PS mogą zawierać tekst, obrazy, rysunki lub zawartość wektorową itp. W niektórych sytuacjach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku EPS lub PS PostScript na plik programu Word w formacie dokumentu DOCX lub DOC. W tym artykule nauczysz się programowej konwersji dokumentów EPS lub PS na Word przy użyciu języka C#.
września 10, 2021 · 3 min · Farhan Raza