Polish

Konwertuj EPUB na obraz PNG lub JPG w C#

Pliki EPUB są powszechnie używane do drukowania na dużą skalę. W niektórych sytuacjach może być konieczne wyświetlenie podglądu zawartości pliku EPUB w postaci obrazu. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik EPUB na format PNG lub JPG w języku C#.
kwietnia 30, 2022 · 3 min · Farhan Raza