Polish

Konwertuj EPUB na plik XPS w C#

Pliki EPUB są powszechnie używane do udostępniania lub drukowania plików na dużą skalę. Na przykład, obecnie bardzo popularne są książki elektroniczne, które są tworzone w formacie EPUB. W niektórych sytuacjach może być konieczne przekonwertowanie pliku EPUB na plik XPS. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik EPUB na format XPS w języku C#.
lutego 22, 2022 · 2 min · Farhan Raza