Polish

Konwertuj EPUB na plik XPS w C#

Pliki EPUB są powszechnie używane do udostępniania lub drukowania plików na dużą skalę. Na przykład, obecnie bardzo popularne są książki elektroniczne, które są tworzone w formacie EPUB. W niektórych sytuacjach może być konieczne przekonwertowanie pliku EPUB na plik XPS. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik EPUB na format XPS w języku C#.
lutego 22, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj EPUB na XPS w Javie

Plik EPUB jest w formacie pliku Open eBook, który jest zwykle używany do publikowania książek. W szczególnych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie pliku EPUB na format pliku XPS. W tym artykule dowiesz się, jak programowo konwertować pliki EPUB na XPS w Javie.
stycznia 22, 2022 · 2 min · Farhan Raza