Polish

Skonfiguruj rejestrowanie aktywności w kliencie EWS przy użyciu języka C# .NET

Logowanie służy do debugowania, a także do zbierania i analizowania informacji roboczych o aplikacji. Informacje te są zapisywane w pliku zwanym dziennikiem. Pliki dziennika zawierają informacje systemowe dotyczące działania aplikacji klienckiej, na przykład działania użytkownika lub programu. W tym artykule omówimy, jak skonfigurować rejestrowanie aktywności klienta EWS przy użyciu języka C# .NET.
listopada 17, 2022 · 4 min · Dmitrijsamodurow