Polish

Konwertuj Excel XLS XLSX na PDF w Python

W dzisiejszych czasach PDF stał się standardowym formatem plików do wymiany dokumentów. Różne popularne formaty dokumentów są konwertowane do formatu PDF przed udostępnieniem ich w Internecie. Excel do formatu PDF to jeden z popularnych scenariuszy konwersji, w którym arkusze kalkulacyjne są konwertowane na strony PDF tylko do odczytu. Zgodnie z tym, w tym artykule opisano, jak konwertować pliki Excel XLSX lub XLS do formatu PDF za pomocą Python.
kwietnia 2, 2021 · 3 min · Usmana Aziza