Polish

Konwertuj pliki Excela na SVG za pomocą C#

Pliki programu Excel są powszechnie używane do przechowywania i organizowania małych i dużych danych. Ponadto możesz wykonywać różne operacje na danych przechowywanych w arkuszach programu Excel. W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie skoroszytów programu Excel na inne formaty w celu osadzenia ich zawartości w aplikacjach internetowych. W takich przypadkach w tym artykule opisano, jak konwertować pliki Excel XLSX do formatu SVG przy użyciu języka C#.
października 15, 2021 · 3 min · Usmana Aziza