Polish

Korespondencja seryjna w dokumentach Word przy użyciu C# lub VB.NET - .NET Mail Merge API

W tym artykule pokażę, jak przeprowadzić korespondencję seryjną MS Word przy użyciu C# lub VB.NET bez MS Word lub Office Interop. Aspose.Words for .NET to bogaty w funkcje i potężny interfejs API programu Word, który zapewnia wszystkie podstawowe i rozszerzone funkcje korespondencji seryjnej MS Word. Pozwala generować listy, koperty, raporty, faktury i inne typy dokumentów w Windows Forms, aplikacjach internetowych ASP.NET lub dowolnej aplikacji .NET/.NET Core. Omawiając najważniejsze funkcje naszego interfejsu API korespondencji seryjnej platformy .
lipca 14, 2020 · 10 min · Usmana Aziza