Polish

Konwertuj pliki Excela na Arkusze Google w C# .NET

Arkusze kalkulacyjne są powszechnie używane do przechowywania danych o małej lub dużej skali w postaci wierszy i kolumn. Dostępne są różne aplikacje do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i manipulowania nimi, z których popularny jest MS Excel. Oprócz tego Google udostępnia Arkusze Google, które służą do tworzenia i aktualizowania arkuszy kalkulacyjnych online. Ponadto Arkusze Google umożliwiają udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych wielu osobom w czasie rzeczywistym. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe wyeksportowanie danych z plików Excel XLS lub XLSX do arkusza kalkulacyjnego w Arkuszach Google. Zobaczmy więc, jak możesz odczytać dane z pliku Excel i zapisać je w arkuszu kalkulacyjnym Arkuszy Google w języku C# .NET.
marca 10, 2022 · 9 min · Usmana Aziza