Polish

Eksportuj dane Excela do Arkuszy Google w Python

Pliki Excel są szeroko stosowane do przechowywania danych i wykonywania na nich różnego rodzaju operacji, takich jak generowanie wykresów, stosowanie formuł. Z drugiej strony Arkusze Google to popularna aplikacja online do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i manipulowania nimi. Arkusze Google umożliwiają również udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych wielu osobom w czasie rzeczywistym. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe wyeksportowanie plików Excel XLS lub XLSX do Arkuszy Google. Aby to osiągnąć, ten artykuł zawiera kompletny przewodnik na temat konfigurowania projektu Google i eksportowania danych z plików Excel do Arkuszy Google w Python.
lutego 14, 2022 · 8 min · Usmana Aziza