Polish

Konwertuj XML na MPP lub odwrotnie programowo w Javie

XML jest skrótem od Extensible Markup Language. To tak, jakby niektóre informacje były przechowywane między różnymi tagami w celu przechowywania i przesyłania. Z drugiej strony używamy formatu pliku MPP do zarządzania projektami. Możesz konwertować XML na MPP, a także MPP na pliki w formacie XML za pomocą języka Java. Jest to pomocne, gdy chcesz importować lub eksportować pliki XML i MPP zgodnie z własnymi wymaganiami.
marca 9, 2021 · 3 min · Farhan Raza