Polish

Uzyskaj dostęp do stron i eksportuj je w wielostronicowych formatach TIFF, GIF i innych przy użyciu języka C# i języka Java

Aspose.Imaging okazał się potężnym interfejsem API do pracy z różnymi formatami obrazów. Oprócz obrazów jednostronicowych Aspose.Imaging obsługuje również manipulowanie obrazami wielostronicowymi, w tym GIF, TIFF, PSD, DICOM, CDR i WebP. Możesz uzyskać dostęp do stron wielostronicowego obrazu i wyeksportować je do pojedynczej strony lub innego wielostronicowego formatu obrazu. W tym artykule pokażę, jak uzyskać dostęp do stron w wielostronicowych plikach GIF, TIFF, PSD itp. i wyeksportować je do innych formatów programowo w C# i Javie.
marca 3, 2020 · 3 min · Usmana Aziza