Polish

Konwertuj PowerPoint PPT na HTML w C++

Prezentacje (PPTX/PPT) są często używane do przedstawiania informacji dużej liczbie odbiorców. W tym artykule omówimy, jak przekonwertować prezentację programu PowerPoint na format HTML. Ten przypadek użycia może być pomocny, gdy informacje mają być prezentowane w aplikacji internetowej, na stronie internetowej itp.
września 4, 2020 · 3 min · Farhan Raza