Polish

Analizuj pliki PST programu Outlook w języku Python

PST (Personal Storage Table) to format pliku pamięci używany przez różne programy firmy Microsoft. Pliki PST mogą przechowywać dane wiadomości, kontaktów, kalendarzy, wydarzeń itp. Jest używany przez popularne oprogramowanie firmy Microsoft, takie jak MS Outlook, Exchange i Windows Messaging. W niektórych przypadkach może być konieczne przeanalizowanie pliku PST i programowe wyodrębnienie z niego danych. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak analizować pliki PST z poziomu aplikacji Python.
kwietnia 27, 2022 · 3 min · Usmana Aziza