Polish

Czytaj wiadomości e-mail programowo przy użyciu języka Java

W niektórych przypadkach może być konieczne odczytanie i przeanalizowanie wiadomości e-mail EML lub MSG z poziomu aplikacji. Aby zrobić to programowo, w tym artykule pokazano, jak wyodrębnić informacje z wiadomości e-mail w Javie. W szczególności dowiesz się, jak czytać temat wiadomości e-mail, do, od, treść i informacje w nagłówku.
kwietnia 12, 2021 · 3 min · Usmana Aziza