Polish

Wyodrębnij dane z tabel w formacie PDF za pomocą C#

PDF stał się jednym z najczęściej używanych formatów dokumentów w wielu dziedzinach. W różnych przypadkach służy do generowania faktur, w których dane wydają się być w formie tabelarycznej. W takich przypadkach może być konieczne przeanalizowanie pliku PDF w celu programowego odczytania danych z tabel. Aby to osiągnąć, w artykule omówiono sposób wyodrębniania danych z tabel PDF przy użyciu języka C#.
czerwca 10, 2021 · 4 min · Usmana Aziza