Polish

Wstaw lub wyodrębnij obraz z pliku OneNote w Javie

Pliki programu OneNote mogą zawierać informacje wizualne, takie jak obrazy lub rysunki, oprócz zawartości tekstowej. W niektórych scenariuszach może być konieczne wstawienie lub wyodrębnienie obrazów w dokumencie programu OneNote. W tym artykule wyjaśniono, jak można wstawiać lub wyodrębniać obrazy w pliku .one przy użyciu języka Java.
listopada 7, 2021 · 3 min · Farhan Raza

Wstaw lub wyodrębnij obrazy z pliku OneNote w C#

Pliki OneNote są powszechnie używane do robienia notatek. W niektórych sytuacjach może być konieczne wyodrębnienie lub wstawienie obrazu do dokumentu programu OneNote .one. W tym artykule opisano sposób wstawiania lub wyodrębniania obrazów z pliku programu OneNote przy użyciu języka C#.
października 5, 2021 · 3 min · Farhan Raza