Polish

Wyodrębnij obrazy z PowerPoint PPT w C#

Podczas przetwarzania prezentacji programu PowerPoint w aplikacji .NET może być konieczne wyodrębnienie zawartości ze slajdów PPT. Treść może mieć postać tekstu i obrazów. W poprzednim poście omówiliśmy wyodrębnianie tekstu ze slajdów programu PowerPoint. W tym artykule pokażemy, jak wyodrębnić obrazy z programu PowerPoint PPT lub PPTX w języku C#.
stycznia 13, 2022 · 5 min · Usmana Aziza