Polish

Wyodrębnij dane z tabel w plikach PDF za pomocą C++

Pliki PDF to standardowy format wymiany dokumentów w Internecie. Dokumenty, takie jak faktury i przewodniki po produktach, są zwykle udostępniane w formie plików PDF. Mogą wystąpić sytuacje, w których masz wiele faktur zawierających dane tabelaryczne, które chcesz wyodrębnić i dalej przetwarzać. Programowe wyodrębnienie tych danych będzie bardziej wydajne. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak wyodrębnić dane z tabel PDF za pomocą C++.
lipca 14, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad