Polish

Dodawaj, edytuj i usuwaj spis treści w dokumencie programu Word w języku C#

Spis treści (TOC) w dokumencie programu Word zawiera przegląd zawartości dokumentu. Ponadto umożliwia przejście do określonej sekcji dokumentu. W tym artykule dowiesz się, jak programowo pracować ze spisem treści w dokumentach programu Word przy użyciu języka C#. W szczególności ten artykuł dotyczy dodawania, wyodrębniania, aktualizowania lub usuwania spisu treści w dokumentach programu Word.
marca 2, 2021 · 5 min · Usmana Aziza