Polish

Wyodrębnij tekst z plików PowerPoint przy użyciu C++

Możesz znaleźć się w scenariuszach, w których musisz zapisać tekst pliku PowerPoint w bazie danych lub w jakimś pliku. Ręczne wykonywanie tego zadania będzie czasochłonne i mniej wydajne. Lepszym sposobem byłoby wykonanie ekstrakcji programowo. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak wyodrębnić tekst z plików programu PowerPoint przy użyciu języka C++.
kwietnia 10, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad