Polish

Dodawaj, wyodrębniaj i usuwaj makra VBA w programie PowerPoint przy użyciu języka Java

Makra VBA służą do wykonywania powtarzalnych zadań, generowania wykresów i formularzy itp. w prezentacjach PowerPoint. Podczas programowej pracy z prezentacjami może zaistnieć potrzeba manipulowania makrami VBA. Zgodnie z tym w tym artykule dowiesz się, jak dodawać, wyodrębniać lub usuwać makra VBA w prezentacjach PowerPoint za pomocą Javy.
sierpnia 3, 2021 · 3 min · Usmana Aziza